Наш дитячий садочок

                                                 

ШАНОВНІ БАТЬКИ!

Комунальний заклад дошкільної освіти

« Малятко»

Чаплинської селищної ради Херсонської області запрошує дітей від 3-х років та дошкільного віку.

Основні засади, на яких Ґрунтується організація навчально-виховного процесу в нашому садочку:

– “Здоров´я дитини – понад усе!”;

– розвиток творчості й фантазії у дітей і працівників;

– створення в закладі доброзичливого мікроклімату між дорослими і дітьми;

– врахування індивідуальних особливостей кожної дитини;

– добра підготовка дітей до навчання в школі.

В закладі функціонують 2  вікових групи

Заклад дошкільної освіти  у своїй роботі керується:

– Законом України “Про дошкільну освіту”;

– Законом України “Про освіту”;

– Положенням про дошкільні навчальні заклади;

– Власним Статутом та іншими нормативно-правовими актами чинного законодавства.

Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти, це:

– створення умов для повноцінного виховання, навчання та комфортного перебування дітей;

– взаємодія сім´ї та дошкільного закладу з питань формування фізичного, психологічного та соціального здоров´я дошкільників;

– формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей та нахилів, набуття нею соціального досвіду.

Відповідно до вимог Базової програми “Дитина”, « Україна – моя Батьківщина» педагоги впроваджують нові методики і технології навчання. У  вікових групах створено предметно-ігрове середовище, яке сприяє повноцінній реалізації потенційних сил дитини. Протягом усього дня перебування в садочку та в процесі навчальної діяльності діти набувають життєвих навичок, отримують знання про оточуючий світ, оволодівають універсальними засобами життєдіяльності.

Турбота про фізичне та психічне здоров´я завжди була і залишається одним із пріоритетів закладу, тому педагоги всебічно сприяють оптимізації рухового режиму, використовуючи всі засоби фізичного виховання в різних організаційних формах.

Мовленнєва компетентність дошкільника, як запорука успішної підготовки до навчання у школі впроваджується у повсякденному житті, включаючи заняття, ігрову діяльність, дитячу творчість, виставки дитячих робіт, концерти, розваги.

Важливого значення в роботі набувають питання виховання позитивного емоційно-ціннісного ставлення до себе та ближнього: самосприйняття, впевненість, радість власної спроможності, почуття свободи, помірковане ставлення до труднощів, критики, помилок, переживання, співчуття та співрадості, готовності допомагати, проявляти прихильність один до одного.

У поліпшенні якості роботи вихователів велике значення мають педагогічні ради, семінари-практикуми, тренінги, колективні перегляди занять.

Педагоги приділяють велику увагу оздоровленню та загартуванню дітей.

Музикотерапія використовується  на заняттях з фізичної культури, з образотворчої діяльності, під час гімнастики.

В закладі плідно працюють гуртки:

« Талановиті пальчики»;

« Чарівні долоньки»

В нашому садочку працює дружній колектив педагогів та обслуговуючого персоналу , який має багаторічний досвід спілкування з дітьми різного віку. Наші основні критерії у роботі – вміння педагога з повагою відноситися до дитини, з розумінням перейматися проблемами дітей, щире бажання прийти на допомогу у важку хвилину не тільки дитині, а й батькам, і своїм колегам.

Наші співробітники – це творчі, ініціативні, відповідальні, справедливі люди, для яких робота не лише необхідність, а перш за все величезна відповідальність і задоволення.